عودت وجه کالاهای مرجوعی و یا انصراف از خرید، ظرف مدت ۲۴ ساعت کاری پس از دریافت کالای مرجوعی و یا انصراف از خرید به حساب کاربران برگشت داده می شود.